News & Events

ĐỐI VỚI TÒA A3 VINHOMES GARDENIA:

– Giá các căn hộ tòa A3 gồm có giá bán có hỗ trợ lãi suất và giá bán không hỗ trợ lãi suất.

Xem chi tiết tại đây.